Opublikowano

Ważne zmiany od 01.05.2019

Od 01.05.2019 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

  1. Do 30 maja 2019 każdy obsługujący kasę musi podpisać oświadczenie załącznik nr 1 rozporządzenia.

Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu
kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji

  1. Do 31 lipca 2019 obowiązuje w kasach dotychczasowa matryca stawek VAT , podatnicy prowadząc ewidencję na kasie fiskalnej:

przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób: a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%, b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%, c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%, d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%, e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku, f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy

Sugerujemy wcześniejszą zmianę stawek i nie zostawianie tego na ostatnią chwilę. W większości kas stawki nie są zaprogramowane w/g nowej matrycy a zwłaszcza stawka zwolniona nie jest przypisana do oznaczenia literowego „E” co wymaga przeprogramowania kasy. 

  1. Zwrot 90% wartości kasy netto jednak nie więcej niż 700 zł dotyczy wyłącznie kas online dla rozpoczynających ewidencjonowanie lub zobowiązanych ustawą do ich wymiany.  Nie jest już wymagane wcześniejsze zgłaszanie kas do urzędu skarbowego.  Zwrot przysługuje na zakupione kasy w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoczęcia ewidencjonowania.
  2. Do dnia 15 następnego miesiąca serwis musi zgłaszać do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego wykonane przeglądy okresowe w kasach z poprzedniego miesiąca.
  3. Terminy wymiany dotychczasowych kas na kasy online
  • Od 1 stycznia 2020 roku branża paliwowa oraz naprawa samochodów i opon
  • Od 1 lipca 2020 roku hotele, gastronomia oraz sprzedaż węgla
  • Od 1 stycznia 2021 roku kosmetyczki, kosmetologia, fryzjerzy, usługi budowlane, lekarze, prawnicy, fitness.

Sugerujemy wcześniejszą wymianę kas. Należy wziąć pod uwagę fakt, że podatnik musi kasie zapewnić kasie ciągłą łączność z internetem i nie należy tego zostawiać na ostatnią chwilę. Prawdopodobnie zwrot 700 będzie przysługiwał dopiero po wyznaczonych terminach.