Merkury

Podstawowe funkcje – PasCom Firma JPK
INFORMACJE PODSTAWOWE

program został podzielony na wersję podstawową oraz 6 modułów dodatkowych umożliwiających w pełni elastyczną konfigurację zapewniającą budowę oprogramowania przystosowanego do faktycznych potrzeb użytkownika,
program został zaprojektowany i napisany w najnowocześniejszej technologii, wykorzystując jako warstwę komunikacji z Użytkownikiem technologię graficzną Windows oraz technologię Klient/Serwer pozwalającą na połączenie wygody obsługi programu z szybkością i bezpieczeństwem profesjonalnych baz danych SQL,
program jest przystosowany do pracy w sieci, posiada możliwość deklarowania uprawnień dostępowych dla poszczególnych użytkowników.

Wersja podstawowa programu zawiera podstawowe kartoteki oraz umożliwia ewidencję, szybkie odszukanie, przeglądanie i wydruk danych w zakresie:

baza teleadresowa kontrahentów, ich oddziałów, rachunków bankowych, korespondencji,
fakturowanie, ofertowanie usług oraz towarów,
obsługa drukarki fiskalnej,
rejestracja zakupów i kosztów,
rejestracja towarów i usług oraz ich cen sprzedaży,
magazyn podstawowy oraz dodatkowe (oddziały), podział na grupy towarowe, automatyczna aktualizacja stanów magazynowych na podstawie zakupów i sprzedaży (FIFO),
miesięczna graficzna analiza sprzedaży i zakupów,
rejestry sprzedaży VAT,
rejestry zakupu VAT,
deklaracja VAT 7,
moduł JPK.

Moduł ROZRACHUNKI

Moduł pozwalający na pełną kontrolę nad posiadanymi wierzytelnościami oraz ich techniczną obsługę poprzez generowanie baz:

należności,
zobowiązań,
rozliczania sprzedaży i zakupów,
drukowania przelewów.

Moduł K.P.i R.

Moduł generujący automatycznie:

księgę przychodów i rozchodów,
deklarację PIT 5.

Moduł PŁACE

Moduł wspomagający zarządzanie dokumentacją osobową pracowników, obsługujacy:

kartoteki osobowe,
listy płac,
deklarację PIT 4.

Moduł KASA

Moduł wykorzystywany do prowadzenia kasy, obsługujacy:

dokumenty Kp, Kw,
raport kasowy.

Moduł ŚRODKI TRWAŁE

Moduł ten pozwala na pełną ewidencję środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych wg klasyfikacji rodzajowej, osób odpowiedzialnych oraz miejsc ich użytkowania, między innymi poprzez:

rejestrację wszystkich ruchów posiadanych środków trwałych i wyposażenia oraz ich modernizację, przeszacowanie, likwidację, sprzedaż – a także generowanie i drukowanie wszelkich dokumentów wewnętrznych z tym związanych,
amortyzację (liniową i degresywną),
inwentaryzację oraz druk etykiet inwentarzowych,
funkcję otwarcia nowego roku pozwalającą na zamknięcie starego roku i otwarcie nowego roku oraz wydruk środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jak i wyposażenia w Bilansie Otwarcia „Stan środków trwałych na koniec roku”,
analizy.

Moduł ET+

Moduł ten umożliwia prowadzenie pełnej gospodarki wielomagazynowej w oparciu o:

generowane dokumenty magazynowe (Pz, Wz, Pw, Rw, Zw, Mm),
dodatkową funkcję fakturowania na podstawie dokumentów magazynowych,
kompletację wyrobów,
analizy magazynowe zawierające między innymi stany magazynu, obroty, zapasy minimum,
inwentaryzację,
opakowania obce.
Dodatkowe funkcje modułu to wspomaganie pracy w przypadkach występowania konieczności przypisywania cząstkowych kosztów do zadeklarowanych działów, osób, itp. poprzez edycję i automatyczne generowanie:

definicji planu kont i automatycznych reguł księgowania,
raportu ‚Rozdzielnik kosztów’.

Moduł ten umożliwia również wspomaganie zarządu poprzez szybkie i automatyczne tworzenie szeregu analiz w dowolnym przedziale czasowym w postaci tabelarycznej oraz graficznej między innymi w zakresie:

analizy sprzedaży i zysku,
analizy zakupów i kosztów,
oraz inne analizy w oparciu o użytkowane bazy.
W analizach graficznych użytkownik może wybierać z pośród czterech form wykresów tj. wykresu słupkowego, kołowego, liniowego 3D, 2D z możliwością skalowania, obracania i opisywania. Wykresy jak i pozostałe wydruki tabelaryczne mogą być przeglądane, drukowane lub wstawiane do innych dokumentów np. MS OFFICE.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.